„Straszny Dwór – moje fascynacje”

Dom Kultury SMB „Imielin”, Warszawa

Soliści oraz zespół kameralny Teatru Muzycznego „Arte Creatura” 

Hanna – Ewelina Wiśniecka
Jadwiga – Paulina Łysikowska
Stefan – Jarosław Wewióra
Zbigniew – Adrian Janus
Miecznik – Aleksander Bardasow
Skołuba – Cezary Biesiadecki
Cześnikowa – Ewa Banasiak
Maciej – Bogusław Stelmach
Damazy – Tomasz Świerczek

Jarosław Praszczałek – dyrygent

Program: 

Stanisław Moniuszko – Widowisko operowe „Straszny Dwór – moje fascynacje” (produkcja: Jarosław Wewióra)