„Wesoła Wdówka” w Radomsku

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Soliści, tancerze i orkiestra Teatru Muzycznego „Arte Creatura” 

Jarosław Praszczałek – dyrygent

Program: 

Franciszek Lehar – „Wesoła Wdówka”