DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA

Popularyzator wiedzy o muzyce:

 • Jako prelegent Filharmonii Narodowej poprowadził ponad 3000 koncertów o charakterze edukacyjnym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz ośrodkach kultury na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego.
 • Współpraca z Filharmonią Bałtycką, jako prelegent, w latach 2016 – 2017.

Artykuły:

 • Grać i walczyćNowy Obywatel, nr 1/2012
 • Rytualność w muzyce perkusyjnej na przykładzie opery kameralnej Sacred Emily Eunho Changa w książce Rytuał i transgresja w sztuce perkusyjnej pod red. dr hab. Leszka Lorenta, Chopin University Press, 2017
 • Z muzyką ku Niepodległej w programie uroczystego koncertu z okazji 100. rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, 2018
 • Po co dzieciom Zodiak? Pedagogiczny aspekt twórczości Karlheinza Stockhausena i jego akolitów w kontekście programów edukacyjnych realizowanych przez Filharmonię Narodową w Warszawie w książce Architektura muzyki XX wieku pod red. dr hab. Leszka Lorenta, Chopin University Press, 2018
 • Mistycyzm w muzyce improwizowanej na przykładzie twórczości Johna Coltrane’a w książce Wyrażanie Niewyrażalnego. Mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce… W 100-lecie śmierci Léona Bloy pod red. dr hab. Arkadiusza Karapudy i dr hab. Agnieszki Włoczewskiej, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2019
 • Praca dyrygenta jako nauczyciela przedmiotu orkiestra dęta w kontekście problemów repertuarowych, kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej Szkoła Artystyczna, nr 1(9)/2020
 • Wirus konta artyści, Nowy Obywatel [on-line], dostępne w Internecie od 19.04.2020
 • Nauka improwizacji jako element budowania przyszłej pozycji młodego artysty na muzycznym rynku pracy, kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej Szkoła Artystyczna, nr 2(10)/2020
 • Pierre Boulez jako interpretator i popularyzator twórczości orkiestrowej Franka Zappy, w książce Pierre Boulez – demiurg nowej muzyki pod red. ad. dr hab. Aldony Nawrockiej, Chopin University Press 2022 

Referaty:

 • Stanisław Wisłocki jako dyrygent Filharmonii Narodowej w Warszawie w latach 1961-1967, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wybitni polscy dyrygenci – prof. Stanisław Wisłocki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 17.05.2016 r.
 • Bohdan Wodiczko jako dyrygent Filharmonii Narodowej w Warszawie w latach 1955-1958, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bohdan Wodiczko – dyrygent współczesności, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 10.12.2016 r.
 • Praca zawodowa dyrygenta jako nauczyciela przedmiotu orkiestra dęta. Realizacja założeń programu El Sistema w warunkach polskiego szkolnictwa muzycznego, V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uczelni Muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 10.12.2016 r.
 • Pierre Boulez jako popularyzator twórczości orkiestrowej Franka Zappy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pierre Boulez – demiurg nowej muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 24.09.2017 r.
 • Rola dyrygenta w pracy nad wykonaniem utworu, który został poddany rekonstrukcji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g-moll Wojciecha Sowińskiego, autorstwa Artura Słotwińskiego – problemy wykonawcze i dyrygenckie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 24.09.2017 r.
 • Motywy antyczne i biblijne w literaturze muzycznej orkiestr dętych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mit i symbol w muzyce XX i XXI wieku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 12.11.2017 r.
 • Mistycyzm w muzyce improwizowanej na przykładzie twórczości Johna Coltrane’a, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyrażanie Niewyrażalnego. Mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce… W 100-lecie śmierci Léona Bloy, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 16.12.2017 r.
 • Dyrygentura orkiestr dętych  możliwości rozwoju zawodowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyrygentura orkiestr dętych – możliwości rozwoju zawodowego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 18.11.2018 r.
 • Praca dyrygenta jako popularyzatora zapomnianych utworów muzyki polskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rekonstrukcja partytury Adagio et Allegro Concertans op. 24 (1837) na fortepian i orkiestrę smyczkową Franciszka Wincentego Mireckiego, na podstawie odnalezionych przez Artura Słotwińskiego, głosów orkiestrowych i współczesne prawykonanie dzieła, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 27.11.2018 r.
 • Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019  od założeń do realizacji, II Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych Poland Band Clinic (konferencja w formule on-line), 27.03.2020 r.
 • Rekonstrukcja brakujących akompaniamentów orkiestrowych w II Koncercie fortepianowym G-dur Wojciecha Sowińskiego w kontekście języka dźwiękowego kompozytorów polskich epoki Romantyzmu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rekonstrukcja II Koncertu fortepianowego G-dur Wojciecha Alberta Sowińskiego – problemy interpretacyjne, wykonawcze i organizacyjne, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (konferencja w formule on-line), 19.12.2020 r.