KONCERT KOLĘDOWO-PAPIESKI

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

Koncert kolędowo-papieski na spotkaniu wigilijnym pracowników Gminy Tarczyn

Boże-Narodzenie

 

 

 

 

 

 

Chór Miasta Tarczyna

Artur Słotwiński – fortepian

Jan Zakrzewski – opieka wokalna

Jarosław Praszczałek – dyrygent

Program:

Kolędy, pieśni papieskie